Image Icon

76

Image Icon

0

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้ รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class กนอ. จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมินฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

  • สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
  • สนับสนุนกิจกรรมการอบรม 
  • รายละเอียดคลิ๊ก!!! https://shorturl.asia/GNT9e 
  • สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ecostandard01@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  (รับจำนวนจำกัด!!!)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา พลายชุมพล ที่ปรึกษาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 3202
ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
26
06.2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (CFO) เพื่อมุ่งสู่ “Net Zero”

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (CFO) เพื่อมุ่งสู่ “Net Zero” ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Hiiragi ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา

Image Icon
19
Image Icon
0
Icon
26
06.2567
การอบรม ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดการอบรมภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์

Image Icon
23
Image Icon
0
Icon
26
06.2567
การอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตร :การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ. วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

Image Icon
20
Image Icon
0
Banner Border