การดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

ในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กพม.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขอการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Excellence / Eco-World Class
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับสมัครโรงงานที่สนใจเข้าร่วมการให้คำปรึกษามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 10 โรงงาน และมีผู้ขอรับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 3 โรงงาน ส่วนโรงงงที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและขอรับการตรวจประเมิน รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

  1. บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
  2. บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
  3. บริษัท อินโนลาเท๊กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ ภาคใต้
  4. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ พิจิตร
  5. บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมฯ บางปะอิน
  6. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง
  7. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง

กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

  1. บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง
  2. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด นิคมฯ เวลโกรว์
  3. บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด นิคมฯ เวลโกรว์
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Banner Border