Image Icon

114

Image Icon

0

บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

กนอ. โดยกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ในวันที่ 24 และ 27-28 มิถุนายน 2565

บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 วันที่ 1 (24 มิ.ย. 65)

บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 วันที่ 2 (27 มิ.ย. 65)

บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 วันที่ 3 (28 มิ.ย. 65)

เอกสารแนบ
Icon
เอกสารประกอบการอบรม GI ระดับ 3.zip
ขนาด 18 MB ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
13
03.2566
กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan)

กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) สำหรับ SMEs

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
31
10.2565
สิทธิประโยชน์ Eco ผู้ประกอบการ

กนอ. มีสิทธิประโยชน์ต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการ ตามประกาศที่ กนอ. 158/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

Image Icon
775
Image Icon
0
TAG :
สิทธิประโยชน์ Eco ขอรับสิทธิประโยชน์ Eco
Icon
04
08.2565
กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

Image Icon
57
Image Icon
0
Banner Border